aanmelden-nieuwsbrief-energiebesparen-wswonen-asw

Bewoners besparen energie

Energiebesparing is en blijft een belangrijk thema voor huurders. Een betaalbare woning is niet zo betaalbaar als de energierekening torenhoog is. Het ASW en de Wijksteunpunten Wonen werken op diverse manieren aan energiebesparing in de woningvoorraad. Ook ondersteunen wij bewoners… Lees meer

zon-op-zeeburg (1)

Huurders kopen zelf coöperatieve zonnepanelen op dak corporatiecomplex

Zon op Zeeburg van start  Op het complex Entrepotbrug in het Oostelijk Havengebied realiseert de huurderscoöperatie Zon op Zeeburg 200 zonnepanelen. Hiermee is dit de eerste Pilotlocatie in het project Zon op de Key. Nu al hebben 150 bewoners van… Lees meer

digitaal-klantenpanel-SHY-Ymere

Digitaal klantenpanel: input voor ondernemingsstrategie Ymere

SHY en Ymere richtten samen een Digitaal Klantenpanel op. Zo willen SHY en Ymere een dwarsdoorsnede van de huurders betrekken bij de beleidsontwikkeling van Ymere. Digitaal Klantenpanel In mei is er een onderzoek uitgezet in het Digitaal Klantenpanel met de… Lees meer

nul-op-de-meter-energiebesparen

Energieneutrale woning met gelijkblijvende woonlasten? Het kan!

Stroomversnelling De “Stroomversnelling” is een hoog niveau renovatie, waarbij voor de zittende huurders de woonlasten (huur + energie) in de meeste gevallen gelijk blijven. De financieringsruimte voor de renovatie wordt namelijk gevonden in de renovatie zelf. Er wordt in één… Lees meer

ASW-sociaal-jaarverslag-2014

ASW sociaal jaarverslag 2014

In dit sociaal jaarverslag blikken we terug op het gevoerde personeelsbeleid. Het ASW vindt het belangrijk dat medewerkers goed gedijen binnen de organisatie en zich veilig voelen in hun werkomgeving. Het arbobeleid is hier op gericht. 2014 was in een aantal opzichten… Lees meer

WIJZIGINGEN WONINGWET

Huurdersraadpleging in de Woningwet

Op 1 juli wordt de nieuwe Woningwet van kracht. We hebben daar al het nodige over geschreven. Nog geen aandacht werd besteed aan een merkwaardige bepaling die in de wet is opgenomen, namelijk dat huurdersorganisaties, bewonerscommissies, gemeenteraden en Colleges van… Lees meer

energiebesparen-wijksteunpuntwonen-west

Baal jij ook van een hoge energierekening?

Begin dan nu meteen met besparen op je energierekening met hulp van het Wijksteunpunt Wonen. Onderstaand filmpje geeft een indruk van onze werkwijze. Wilt u ook een energieadvies over uw eigen woning? Neemt u dan contact met het wijksteunpunt wonen bij… Lees meer

Bewoners Energiedag ASW Wijksteunpunten Wonen

Energie besparen op vele fronten: Ook in 2015 Bewoners Energie Dag

Bewoners en het ASW blijven op vele fronten actief om energie te besparen. In de nieuwe Samenwerkingsafspraken tussen Huurdersvereniging Amsterdam, de gemeente en AFWC is besparen op de energielasten een duidelijk item. Dat dat belangrijk is blijkt wel uit het… Lees meer

adviestermijn-huurders-asw

Adviestermijn huurdersorganisatie 6 weken?

Het is een gemeengoed tussen corporaties en huurderskoepels: als de corporatie advies vraagt moet de huurderskoepel in principe binnen zes weken een advies geven. In de Overlegwet staat iets anders: Artikel 5 1.De verhuurder voert een voornemen tot wijziging in… Lees meer

bewonerscommissies-palladion-alliantie-asw

Ondersteuning bewonerscommissies in stedelijke vernieuwing

Huurdersplatform Palladion beschikt over apart budget voor bewonerscommissies in stedelijke vernieuwing. Hoe heeft Palladion dit bij de Alliantie voor elkaar gekregen? Wat doen zij specifiek met dit budget? Hoe ondersteunen zij zo bewonerscommissies beter? Welke hobbels zaten er op het… Lees meer